Disclaimer.

Silverstone besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens. Silverstone sluit alle aansprakelijkheid uit voor onjuistheden op deze site en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze site.

Silverstone niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt.

Met vriendelijke groet,
Silverstone Partycenter

Acties en evenementen